AK Smede og Staldteknik


Hyldevogn for brug til pelsning af mink.

AK Smede og Staldteknik har sine rødder helt tilbage fra 1993, hvor Arne Kristensen startede firmaet Staldmontage. Firmaet leverede også dengang foderforsyningsanlæg til svineavlere samt montering af inventar til svine- og kvægavlere.

Sidenhen har firmaet vokset sig større, bl.a. med opkøbet af CJ Teknik i 2004, og vi fik dermed rettighederne til at producere og sælge hestebokse og staldvinduer. Herefter kom navnet AK Smede og Staldinventar.

Vores kompetencer er vokset, og i dag udfører vi en del underleverandørarbejde indenfor diverse smedeproduktion. Derudover er vi leveringsdygtige indenfor foderforsyningsanlæg til svineavlere og dambrug, vi producerer og monterer staldinventar og komponenter til minkfarme, svine- kvæg og hestestalde.

Vi har servicevogn til kundebesøg for henholdsvis servicering eller montage.

Kontakt os her